Mój prąd 5.0

NOWE ZASADY

Dotacji Mój prąd 5.0 na nowych zasadach od 22 kwietnia 2023 roku.

Dotacja Mój prąd 5.0 ma promować nowy system rozliczania oparty o net-billing. Będą mogli z niej skorzystać „nowi” i „starzy” prosumenci, ale TYLKO ci, którzy udokumentują zmianę zasad rozliczania z siecią. 

Warunki dofinansowania Mój prąd 5.0 są następujące:

  • Nabór potrwa od 22 kwietnia 2023 r. do wyczerpania środków,
  • Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
  • Dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
  • Wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 000 tys. złotych,
  • Dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
  • Program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
  • O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Skontakuj sie z nami

Jeśli planujesz montaż instalacji fotowoltaicznej napisz do nas.

Nasz handlowiec skontaktuje się z Toba i przygotuje dopasowaną ofertę

lub zadzwoń
+48 534 328 181​